ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 32 (อายะฮฺ 44-45)

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 32 (อายะฮฺ 44-45) admin Wed, 18/06/2014 - 16:17
วันที่บรรยาย
19 ชะอฺบาน 1435
มีวีดีโอ
ไม่มี