ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 9-10 : ดังนั้นจงตักเตือนกันเถิด เพราะการตักเตือนกันนั้นจะยังคุณประโยชน์, ผู้ที่หวั่นกลัวจะได้รำลึก

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 9-10 : ดังนั้นจงตักเตือนกันเถิด เพราะการตักเตือนกันนั้นจะยังคุณประโยชน์, ผู้ที่หวั่นกลัวจะได้รำลึก admin Sat, 10/08/2013 - 02:14