หะดีษที่ 27 คุณธรรมนั้นคือมารยาทที่ดีงาม ความชั่วนั้นคือสิ่งที่อึดอัดในใจของท่าน (5)

หะดีษที่ 27 คุณธรรมนั้นคือมารยาทที่ดีงาม ความชั่วนั้นคือสิ่งที่อึดอัดในใจของท่าน (5) dp6admin Tue, 15/05/2012 - 14:28