1098 ขายอาหารในเดือนรอมฎอน

1098 ขายอาหารในเดือนรอมฎอน dp6admin Wed, 22/04/2009 - 18:30
คำถาม

คำถาม 1 : เป็นมุอัลลัฟ ในเดือนรอมฎอนเราถือศีลอดจะขายอาหารได้ หรือไม่
คำถาม 2 : มุสลิมที่ขายอาหารโดยลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ใช่มุสลิม จะขายอาหารในช่วงเดือนรอมฎอนโดยที่ตนเองถือศีลอดและไม่ขายอาหารให้มุสลิมได้หรือไม่ (คำตอบ - ไม่บาป แต่ไม่ควร)