ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ (4)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ (4) dp6admin Wed, 22/09/2010 - 10:10

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 1 (อายะฮฺ 1)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 1 (อายะฮฺ 1) dp6admin Sat, 09/02/2019 - 21:55
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 2 (อายะฮฺ 2-4 เด็กกำพร้า,ภรรยาหลายคน)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 2 (อายะฮฺ 2-4 เด็กกำพร้า,ภรรยาหลายคน) dp6admin Thu, 21/02/2019 - 17:07
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 3 (อายะฮฺ 5-6 เด็กกำพร้า)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 3 (อายะฮฺ 5-6 เด็กกำพร้า) dp6admin Sat, 08/06/2019 - 17:16

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 4 (อายะฮฺ 7-10)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 4 (อายะฮฺ 7-10) dp6admin Sat, 08/06/2019 - 17:40
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 5 (อายะฮฺ 11 มรดก)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 5 (อายะฮฺ 11 มรดก) dp6admin Sat, 08/06/2019 - 18:47
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 6 (อายะฮฺ 11-14 มรดก)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 6 (อายะฮฺ 11-14 มรดก) dp6admin Sat, 08/06/2019 - 19:08
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 7 (อายะฮฺ 15-18)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 7 (อายะฮฺ 15-18) dp6admin Sat, 08/06/2019 - 19:48
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 8 (อายะฮฺ 19)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 8 (อายะฮฺ 19) dp6admin Thu, 13/06/2019 - 16:49
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 9 (อายะฮฺ 20-22 การหย่า)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 9 (อายะฮฺ 20-22 การหย่า) dp6admin Thu, 13/06/2019 - 17:23
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 10 (อายะฮฺ 22-23 มะหฺรอม)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 10 (อายะฮฺ 22-23 มะหฺรอม) dp6admin Sun, 16/06/2019 - 11:00
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 11 (อายะฮฺ 24 นิกาหฺมุตอะฮฺ)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 11 (อายะฮฺ 24 นิกาหฺมุตอะฮฺ) dp6admin Sun, 16/06/2019 - 12:11
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 12 (อายะฮฺ 25 การสร้างครอบครัว)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 12 (อายะฮฺ 25 การสร้างครอบครัว) dp6admin Sun, 16/06/2019 - 13:03
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 13 (อายะฮฺ 26-28)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 13 (อายะฮฺ 26-28) dp6admin Wed, 19/06/2019 - 14:58
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 14 (อายะฮฺ 29-30 ค้าขาย)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 14 (อายะฮฺ 29-30 ค้าขาย) dp6admin Wed, 19/06/2019 - 15:19
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 15 (อายะฮฺ 31 บาปใหญ่)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 15 (อายะฮฺ 31 บาปใหญ่) dp6admin Thu, 20/06/2019 - 14:10
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 16 (อายะฮฺ 32 การอิจฉา)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 16 (อายะฮฺ 32 การอิจฉา) dp6admin Thu, 20/06/2019 - 14:28
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 17 (อายะฮฺ 33 ค้าขาย มรดก)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 17 (อายะฮฺ 33 ค้าขาย มรดก) dp6admin Thu, 20/06/2019 - 14:47
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 18 (อายะฮฺ 34 สามีภรรยา)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 18 (อายะฮฺ 34 สามีภรรยา) dp6admin Fri, 21/06/2019 - 12:49
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 19 (อายะฮฺ 34 สามีภรรยา)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 19 (อายะฮฺ 34 สามีภรรยา) dp6admin Fri, 21/06/2019 - 12:57
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 20 (อายะฮฺ 35 ปัญหาสามีภรรยา)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 20 (อายะฮฺ 35 ปัญหาสามีภรรยา) dp6admin Fri, 21/06/2019 - 13:12
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 21 (อายะฮฺ 36-39)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 21 (อายะฮฺ 36-39) dp6admin Sun, 23/06/2019 - 14:45
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 22 (อายะฮฺ 39-42 วันกิยามะฮฺ)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 22 (อายะฮฺ 39-42 วันกิยามะฮฺ) dp6admin Sun, 23/06/2019 - 14:54
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 23 (อายะฮฺ 43 จงอย่าเข้าใกล้การละหมาด)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 23 (อายะฮฺ 43 จงอย่าเข้าใกล้การละหมาด) dp6admin Mon, 24/06/2019 - 12:20
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 24 (อายะฮฺ 43 ตะยัมมุม ญะนาบะฮฺ)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 24 (อายะฮฺ 43 ตะยัมมุม ญะนาบะฮฺ) dp6admin Mon, 24/06/2019 - 12:31
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 25 (อายะฮฺ 44-45)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 25 (อายะฮฺ 44-45) dp6admin Tue, 25/06/2019 - 18:10
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 26 (อายะฮฺ 46)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 26 (อายะฮฺ 46) dp6admin Wed, 10/07/2019 - 13:23
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 27 (อายะฮฺ 47-48)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 27 (อายะฮฺ 47-48) dp6admin Wed, 10/07/2019 - 13:34
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 28 (อายะฮฺ 49-50)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 28 (อายะฮฺ 49-50) dp6admin Wed, 10/07/2019 - 13:59
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 29 (อายะฮฺ 51-53)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 29 (อายะฮฺ 51-53) dp6admin Wed, 10/07/2019 - 14:02
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 30 (อายะฮฺ 54 อิจฉา)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 30 (อายะฮฺ 54 อิจฉา) dp6admin Wed, 10/07/2019 - 14:06
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 31 (อายะฮฺ 55-57 สะพานอัศศิร้อฏ)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 31 (อายะฮฺ 55-57 สะพานอัศศิร้อฏ) dp6admin Sun, 14/07/2019 - 11:39
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 32 (อายะฮฺ 58 อมานะฮฺ)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 32 (อายะฮฺ 58 อมานะฮฺ) dp6admin Sun, 14/07/2019 - 13:24

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 33 (อายะฮฺ 59-60)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 33 (อายะฮฺ 59-60) dp6admin Fri, 19/07/2019 - 14:28
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 34 (อายะฮฺ 61-63)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 34 (อายะฮฺ 61-63) dp6admin Fri, 19/07/2019 - 14:44
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 35 (อายะฮฺ 65)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 35 (อายะฮฺ 65) dp6admin Tue, 23/07/2019 - 12:37
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 36 (อายะฮฺ 64,66-70)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 36 (อายะฮฺ 64,66-70) dp6admin Tue, 23/07/2019 - 17:28
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 37 (อายะฮฺ 71-74)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 37 (อายะฮฺ 71-74) dp6admin Fri, 20/09/2019 - 19:54
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 38 (อายะฮฺ 75)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 38 (อายะฮฺ 75) dp6admin Wed, 09/10/2019 - 13:36
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 39 (อายะฮฺ 76-77)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 39 (อายะฮฺ 76-77) dp6admin Tue, 05/11/2019 - 15:18
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 40 (อายะฮฺ 78-79)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 40 (อายะฮฺ 78-79) dp6admin Mon, 06/01/2020 - 14:22
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 76 (อายะฮฺ 140)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 76 (อายะฮฺ 140) dp6admin Wed, 04/07/2012 - 13:32
วันที่บรรยาย
13 ชะอฺบาน 1433
วีดีโอ
On