หะดีษที่ 15 ผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอฮฺและศรัทธาต่อวันสุดท้าย เขาจะต้องพูดจาดีหรือไม่ก็เงียบ (3)

หะดีษที่ 15 ผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอฮฺและศรัทธาต่อวันสุดท้าย เขาจะต้องพูดจาดีหรือไม่ก็เงียบ (3) dp6admin Sat, 18/09/2010 - 07:32