1839 คืนที่เท่าไหร่ที่น่าจะเป็นคืนลัยละตุลก็อดร

1839 คืนที่เท่าไหร่ที่น่าจะเป็นคืนลัยละตุลก็อดร dp6admin Fri, 30/07/2010 - 16:30
คำถาม
ในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนคืนที่เท่าไหร่ที่น่าจะเป็นคืนลัยละตุลก็อดที่สุด? และการแสวงหาคืนนี้ของบรรพชนในอดีตและอุละมาอฺเป็นอย่างไร?