ครั้งที่ 11-20 : ความเมตตา, สิทธิของเพื่อนบ้าน, คุณธรรม(ความดี)คือ?, ความสุภาพ, การพูดหยาบคาย

ครั้งที่ 11-20 : ความเมตตา, สิทธิของเพื่อนบ้าน, คุณธรรม(ความดี)คือ?, ความสุภาพ, การพูดหยาบคาย dp6admin Wed, 07/04/2010 - 17:03