1111 ทำกุรบานให้หรือแทนคนที่ล่วงลับไปแล้วได้หรือไม่

1111 ทำกุรบานให้หรือแทนคนที่ล่วงลับไปแล้วได้หรือไม่ dp6admin Thu, 24/12/2009 - 16:57