การตอบโต้ข้อกล่าวหา ข้าพเจ้าและ อ.มุรีด ทิมะเสน เป็นก๊อดยานียฺ

การตอบโต้ข้อกล่าวหา ข้าพเจ้าและ อ.มุรีด ทิมะเสน เป็นก๊อดยานียฺ dp6admin Mon, 30/11/2009 - 15:54