โอ้ลูกเอ๋ย

โอ้ลูกเอ๋ย dp6admin Sun, 04/10/2009 - 17:35

โอ้ลูกเอ๋ย يا بُني

โอ้ลูกเอ๋ย يا بُني dp6admin Fri, 21/12/2018 - 22:24

ทำความรู้จักกับท่านลุกมาน

ทำความรู้จักกับท่านลุกมาน dp6admin Sat, 14/04/2012 - 00:12

โอ้ลูกเอ๋ย เจ้าอย่าได้ตั้งภาคีใดๆต่ออัลลอฮฺ

โอ้ลูกเอ๋ย เจ้าอย่าได้ตั้งภาคีใดๆต่ออัลลอฮฺ dp6admin Mon, 23/04/2012 - 12:42

เราได้สั่งการแก่มนุษย์เกี่ยวกับบิดามารดาของเขา

เราได้สั่งการแก่มนุษย์เกี่ยวกับบิดามารดาของเขา dp6admin Tue, 24/04/2012 - 22:12

โอ้ลูกเอ๋ย เจ้าจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาด

โอ้ลูกเอ๋ย เจ้าจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาด dp6admin Tue, 24/04/2012 - 22:34

เจ้าอย่าหันแก้มของเจ้าให้แก่ผู้คนอย่างยะโส

เจ้าอย่าหันแก้มของเจ้าให้แก่ผู้คนอย่างยะโส dp6admin Tue, 24/04/2012 - 22:49

ทำไมพ่อแม่ต้องตักเตือนลูก?

ทำไมพ่อแม่ต้องตักเตือนลูก? dp6admin Sat, 28/04/2012 - 00:30