การซิกรุลลอฮฺโดยทั่วไป 1. การอ่านอัลกุรอาน

Submitted by dp6admin on Fri, 02/10/2009 - 09:54

 

1. การอ่านอัลกุรอาน

พึงทราบเถิด การอ่านอัลกุรอานนั้นเป็นการซิกรุลลอฮฺที่แน่นอน มั่นใจ และประเสริฐยิ่ง ดังนั้น จึงสมควรที่จะกระทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องและเป็นประจำในทุกกาลเวลา ในเวลากลางคืนและกลางวัน ในขณะเดินทางและไม่เดินทาง ไม่สมควรจะละเลยจากการอ่านอัลกุรอาน ถึงแม้จะอ่านเพียงบางอายาตก็จะเป็นการดีสำหรับเขา

อัลลอฮฺตะอาลา ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺฟาฏิร อายะฮฺที่ 29-30 มีความหมายว่า "แท้จริงบรรดาผู้อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮฺและดำรงการละหมาดและบริจาคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาโดยซ่อนเร้นและเปิดเผย เพื่อหวังการค้าที่ไม่ซบเซา (ขาดทุน)" (35:29)

กล่าวคือ ผู้ที่อ่านอัลกุรอานเป็นประจำทั้งในเวลากลางคืนและกลางวัน ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ยิ่งตามเวลาของมันด้วยการมีสมาธิ มีมารยาทตามเงื่อนไงและรุกุ่นของมัน และบริจาคทรัพย์สินของเขาไปในหนทางของอัลลอฮฺ โดยหวังความโปรดปรานจากพระองค์

"เพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนรางวัลของพวกเขาให้แก่พวกเขาอย่างครบถ้วน และจะทรงเพิ่มพูนให้แก่พวกเขาจากความโปรดปรานของพระองค์ แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงชื่นชม(เพราะการภักดีของพวกเขา)" (35:30)

ในหนังสือ "อัตตัสฮีล" กล่าวไว้ว่า การให้รางวัลตอบแทนอย่างครบถ้วน คือสิ่งที่ผู้จงรักภักดีสมควรจะได้รับการตอบแทน และการเพิ่มคือการเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า หรือการมองไปยังพระพักตร์ของพระองค์ อิบนุกะษีรกล่าวว่า เมื่อมุฏร็อฟได้อ่านอายะฮฺนี้ เขากล่าวว่า นี่คืออายะฮฺของบรรดานักอ่าน(อัลกุรอาน)

บรรดาหะดีษที่ยืนยันถึงคุณประโยชน์ในบางซูเราะฮฺ

ท่านนบี ﷺ ได้สนับสนุนให้อ่านอัลกุรอานในบางซูเราะฮฺ เช่น ซูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ อาลอิมรอน อัลกะฮฺฟฺ ฮูด อัลวากิอะฮฺ อัลมุรซะลาต อันนะบะอฺ (อัมมะยะตะซาอะลูน) อัตตักวีร อัลมุลกฺ อัลอิมฟิฏอร อัลอินชิก๊อก อัลอิคลาศ อัลฟะลัก และอันนาส โดยท่านได้กล่าวถึงความประเสริฐและผลตอบแทนแก่ผู้อ่านไว้อย่างมากมาย โดยเฉพาะท่านได้กล่าวไว้มีความว่า "ผู้ใดอ่านอักษรเดียวจากคัมภีร์ของอัลลอฮฺ เขาจะได้รับหนึ่งความดี และหนึ่งความดีมีผล 10 เท่าของความดี ฉันจะไม่พูดว่า อะลิฟ ลาม มีม เป็นอักษรเดียว แต่ทว่า อะลิฟเป็นอักษรหนึ่ง ลามเป็นอักษรหนึ่ง และมีมเป็นอักษรหนึ่ง"

และท่านได้กล่าวไว้อีกว่า "อายะฮฺอัลกุรซีย์ เป็นอายะฮฺที่ยิ่งใหญ่อายะฮฺหนึ่งในคัมภีร์ของอัลลอฮฺ"
"ผู้ใดอ่านสองอายะฮฺสุดท้ายจากซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺในคืนหนึ่ง ก็จะเป็นการพอเพียงแก่เขา"
"ซูเราะฮฺต่าง ๆ ที่ทำให้ฉันแก่ลงก็คือ ฮูด อัลวากิอะฮฺ อัลมุรซะลาต อัมมะยะตะซาอะลูน (อันนะบะอฺ) และอิซัชชัมซุกู้วิรอต (อัตตั๊กวีร)" คือซูเราะฮฺต่าง ๆ ดังกล่าว ได้กล่าวถึงเรื่องของวันกิยามะฮฺ
"ซูเราะฮฺหนึ่งจากอัลกุรอาน มีเพียงสามสิบอายะฮฺที่ปกป้องผู้ที่อ่านมัน จนกระทั่งมันจะพาเขาเข้าสวนสวรรค์ นั่นคือ ซูเราะฮฺตะบาร่อกะ (อัลมุลกฺ)"
"ผู้ใดอ่าน ซูเราะฮฺอัลอิคลาส 10 ครั้ง อัลลอฮฺจะสร้างบ้านให้เขาหลังหนึ่งในสวนสวรรค์"

ท่านนบี ﷺ ได้กล่าวกับอิบนฺอับบาสว่า "โอ้อิบนฺอับบาสเอ๋ย ! พึงทราบเถิด ! ฉันจะบอกกับท่านถึงสิ่งที่ประเสริฐยิ่งในสิ่งที่บรรดาผู้ขอความคุ้มครองจะขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺไหม ? คือ ท่านจงอ่านสองซูเราะฮฺนี้คือ กุลอะอูซุบิร็บบิลฟะลัก และ กุลอะอูซุบิร็อบบินนาส"

ที่มา: หนังสือ คู่มือซิกรุลลอฮฺและดุอาอฺประจำวัน, อาจารย์อะหมัด สมะดี ร่อหิมะฮุลลอฮฺ

 

WCimage
การซิกรุลลอฮฺโดยทั่วไป 1. การอ่านอัลกุรอาน