30 มี.ค. 53 - กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ, สู่อีมานที่มั่นคง, อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม

Submitted by dp6admin on Tue, 30/03/2010 - 22:27
Date
  • กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ - แถลงการณ์ขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นใช้สันติวิธีแก้ไขปัญหา, สถานการณ์ประท้วง
  • สู่อีมานที่มั่นคง - อะมานะฮฺ
  • อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม - ตำแหน่งผู้นำ