9 มี.ค.53 - ทัวร์ระนอง, การ์ตูนดูหมิ่นอิสลาม, สู่อีมานที่มั่นคง, อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม

Submitted by dp6admin on Wed, 10/03/2010 - 14:36
Date

ความรู้ที่น่าสนใจกับกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ - ทัวร์ระนอง 12-14 มี.ค., หนังสือการ์ตูนซีเอ็ด ดูหมิ่นอิสลาม
สู่อีมานที่มั่นคง - ความสำคัญของการให้ความรู้อิสลามแก่ลูกหลาน
อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม - มุสลิมกับดนตรี