10 ก.พ.53 - อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม (ตอบปัญหา)

Submitted by dp6admin on Thu, 11/02/2010 - 11:57
Date

 คำถาม : 1 มารยาทการดื่มน้ำ 2 ทานอาหารด้วยมือ 3 คูปองเงินสดที่ห้างให้มาเพื่อให้เรานำไป ซื้อสินค้าต่อ ใ้ช้ได้หรือไม่ 4 การทำสุนัต 5 การจำนำ 6 การเลือกคู่ครอง 7 เลือดนิฟาส 8 มีลูกสี่คนผ่าออก ท้องคนที่ห้า หมอแนะนำว่าคลอดแล้วให้ทำหมัน 9 การอ่านกะฮฟและอาบน้ำซุนนะฮฺวันศุกร์ ช่วง ไหน 10 ละหมาดญะมาอะฮฺคนละอาคาร ได้หรือไม่ 11 ให้สลามทางวิทยุ ต้องรับสลามหรือไม่ 12 ออกสามวันกับญะมาอะฮฺตับลีก ได้หรือไ่ม่