5 ม.ค.53 - กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติระนอง , อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม, สู่อีมานที่มั่นคง

Submitted by dp6admin on Thu, 07/01/2010 - 08:35
Date
  • กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ สาขาระนอง - กิจกรรมกลุ่มฯ, ปัญหาหิญาบในโรงเรียน, จัดบรรยายศาสนา
  • อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม - เจ็ดวันอันตราย
  • สู่อีมานที่มั่นคง -