18 ธ.ค.52 - ข่าว, การเมือง การศึกษา และเศรษฐกิจอิสลาม, ผังรายการใหม่

Submitted by dp6admin on Fri, 18/12/2009 - 21:46
Date
  • ข่าว - สังคมไทยกับอบายมุข, ไข้หวัดหมู, ปากีสถาน, นาโต้-อัฟกานิสถาน, เครื่องบินรบอเมริกาถูกแฮ็ก
  • การเมือง การศึกษา และเศรษฐกิจอิสลาม - การกำหนดฮิจเราะฮฺศักราช
  • สัมภาษณ์เชคริฎอ - ผังรายการใหม่ รายการวิทยุอิสลามอินไทยแลนด์ มุฮัรรอม 1431