8 ธ.ค.52 - ความรู้ที่น่าสนใจกับกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ, สู่อีมานที่มั่นคง, จงกลับยังกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ