7 ธ.ค.52 - ข่าว, อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม, สัมภาษณ์

Submitted by dp6admin on Mon, 07/12/2009 - 20:50
Date
  • ข่าว - ซัมมิตโลกร้อน, นิวเคลียร์อิหร่าน, ระเบิดในปากีสถาน, ชีอะฮฺเยเมน
  • อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม - ซะกาตความรู้
  • สัมภาษณ์ - ค่ายฟิตยะตุลฮักกฺรักกัน