27 พ.ย.52 - บรรยากาศวันอีด, สัมภาษณ์ฮุจญาจญฺ, การเมือง การศึกษา และเศรษฐกิจอิสลาม

Submitted by dp6admin on Sat, 28/11/2009 - 17:01
Date

อวยพรวันอีด
บรรยากาศวันอีดที่จีน
สัมภาษณ์ฮุจญาจญฺ
การเมือง การศึกษา และเศรษฐกิจอิสลาม - ความสำคัญของอีดและอุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)