26 พ.ย.52 - สัมภาษณอะมีรุ้ลฮัจญฺ(ดร.อิสมาอีล ลุตฟี), อิบาดะฮฺที่ถูกต้อง มารยาทที่สวยงาม, รักซุนนะฮฺ