23 พ.ย.52 - ข่าว, อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม, สัมภาษณ์

Submitted by dp6admin on Tue, 24/11/2009 - 14:21
Date
  • ข่าว - ไข้หวัดหมูที่ซาอุดิอาระเบีย, กบฏชีอะฮฺเยเมน, สภาพอากาศประเทศไทย, สถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้และมาเลเซีย, สภาวะอากาศแปรปรวนทั่วโลก
  • อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม- ปัญหาในการทำฮัจญฺตามแบบฉบับท่านนบี  และบทบาทของอมีรุ้ลฮัจญฺ
  • สัมภาษณ์ คุณมุญาฮิด - กุรบานที่ปอเนาะโต๊ะนอ