20 พ.ย.52 - ข่าว, การเมือง การศึกษา และเศรษฐกิจอิสลาม, สัมภาษณ์สำนักจุฬาฯ

Submitted by dp6admin on Fri, 20/11/2009 - 20:47
Date
  • ข่าว - บอลอียิปต์-อัลจีเรีย, อัลกุดสฺ
  • การเมือง การศึกษา และเศรษฐกิจอิสลาม - ความสำคัญของอุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)
  • สัมภาษณ์ อิมามการีม อับดุลลอฮ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาฯ