17 พ.ย.52 - สู่อีมานที่มั่นคง, จงกลับยังกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ, การติดตามข่าวหิล้าลซุลฮิจญะฮฺ

Submitted by dp6admin on Tue, 17/11/2009 - 23:21
Date
  • สู่อีมานที่มั่นคง - ความสำคัญของอุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)
  • จงกลับยังกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ - การเตรียมตัวสำหรับอีดและอุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)
  • คุยกับเชคริฎอ - การติดตามข่าวหิล้าลซุลฮิจญะฮฺที่ซาอุดิอาระเบีย