16 พ.ย.52 - ข่าว, อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม, สัมภาษณ์

Submitted by dp6admin on Tue, 17/11/2009 - 13:05
Date
  • ข่าว- ชีอะฮฺเยเมน, เชชเนีย, ฏอลิบัน ฯลฯ
  • อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม - สิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺ...ช่วงเวลาแห่งการปฏิบัติอิบาดะฮฺ
  • สัมภาษณ์ประธานกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ต (ศาลพ่อตาโต๊ะแซะ)
  • สัมภาษณ์ คุณริฎวาน วาฮับ