30 ต.ค. 52 - ข่าว, งานชมรมมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย, ฮัจญฺ

Submitted by dp6admin on Sat, 31/10/2009 - 06:13
Date
  • ข่าว - ปากีสถาน, อัฟกานิสถาน, อิรัก, ฯลฯ
  • สัมภาษณ์ - คุณปิยะ แสงนัอยอ่อน เรื่องการจัดงานรวมใจสู่ชมรมมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 10.00-22.00 อาคารลิเบีย มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กทม
  • การเมือง การศึกษา และเศรษฐกิจอิสลาม ความสำคัญของการทำฮัจญฺและอุมเราะฮฺ