20 ต.ค.52 - จงกลับยังกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ, สู่อีมานที่มั่นคง, ความรู้ที่น่าสนใจกับกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ