ละหมาดตะรอวีหฺและกุนูต (23 รอมฎอน 1437)

Submitted by dp6admin on Tue, 28/06/2016 - 15:51
หัวข้อเรื่อง
อัลอันอาม 6:36 - อัตเตาบะฮฺ 9:93
สถานที่
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
23 รอมฎอน 1437
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 1 : ซูเราะฮฺ อัลอันอาม 6:36

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 2 : อัลอะอฺรอฟ 7:1

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 3 : อัลอะอฺรอฟ 7:85

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 4 : อัลอะอฺรอฟ 7:158

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 5-8 : อัลอันฟาล 8:41 - อัตเตาบะฮฺ 9:93

ละหมาดวิตรฺ

ดุอาอฺกุนูต