ละหมาดตะรอวีหฺ (15 รอมฎอน 1437)

Submitted by dp6admin on Mon, 20/06/2016 - 16:11
หัวข้อเรื่อง
ญูซอฺที่ 22-23 ซูเราะฮฺ อัลอะหฺซาบ - อัศศอฟฟาต
สถานที่
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 1-2 : ซูเราะฮฺ อัลอะหฺซาบ 33:32 - สะบะอฺ 34:54//

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 3-4 : ฟาฏิร 35:1 - ยาซีน 36:27

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 5-6ยาซีน 36:28 - อัศศอฟฟาต 37:21

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 7-8อัศศอฟฟาต 37:22-148

ละหมาดวิตรฺ