ละหมาดตะรอวีหฺ (12 รอมฎอน 1437)

Submitted by dp6admin on Fri, 17/06/2016 - 14:44
หัวข้อเรื่อง
ญูซอฺที่ 17-18 ซูเราะฮฺ อัลฮัจญฺ-อัลฟุรกอน
สถานที่
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
12 รอมฎอน 1437
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 1-2 : ซูเราะฮฺ อัลฮัจญฺ - อัลมุอฺมินูน 23:11

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 3-4 : อัลมุอฺมินูน 23:12-118//

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 5-6 : อันนูร 24:1-64

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 7-8 : อัลฟุรกอน 25:1-20

ละหมาดวิตรฺ