อันตรายของลัทธิชีอะฮฺที่คาดไม่ถึง 2

Submitted by dp6admin on Sun, 13/09/2015 - 11:55
หัวข้อเรื่อง
เชคริฎอ อะหมัด สมะดี และ อ.มุรีด ทิมะเสน
สถานที่
กลุ่มอิกรอม มัสญิดดารุลมุตตะกีน อ่อนนุช
วันที่บรรยาย
29 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1436
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
29.60 mb
ความยาว
124.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

-- วีดีโอ --