อำนาจของพระเจ้าในการปกครอง (17 รอมฎอน 1436)

Submitted by admin on Sun, 05/07/2015 - 09:46
หัวข้อเรื่อง
อัลฮะวามีม - ซูเราะฮฺทีเริ่มต้นด้วย ฮา-มีม, ชะรีอะฮฺ, มุอฺมินต้องปรับอารมณ์ให้ตามหลักการ
สถานที่
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย
17 รอมฎอน 1436
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
3.40 mb
ความยาว
14.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

อัลฮะวามีม - ซูเราะฮฺฆอฟิร (40), ฟุศศิลัต (41), อัชชูรอ (42), อัซซุครุฟ (43), อัดดุคอน (44), อัลญาษิยะฮฺ (45), อัลอะหฺกอฟ (46)