ละหมาดตะรอวีหฺ (8 รอมฎอน 1436)

Submitted by admin on Tue, 30/06/2015 - 02:34
สถานที่
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย
8 รอมฎอน 1436
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

ร็อกอะฮฺ 1-4

(ยูนุส 10:26 ฮูด 11:83)

ร็อกอะฮฺ 5-8

(ฮูด 11:84 - ยูซุฟ 12:53)

ละหมาดวิตรฺ