ไม่มีความดีในการพูดซุบซิบนอกจากผู้ที่ใช้ให้ทำทาน (ดุอาอฺกุนูต 22 รอมฎอน)

Submitted by dp6admin on Sun, 20/07/2014 - 17:59
สถานที่
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
22 รอมฎอน 1435
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

ไม่มีความดีใด ๆ ในการพูดซุบซิบอันมากมายของพวกเขา 
นอกจากผู้ที่ใช้ให้ทำทาน 
หรือให้ทำสิ่งที่ดีงาม 
หรือให้ประนีประนอมระหว่างผู้คนเท่านั้น
และผู้ใดกระทำดังกล่าวเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺแล้ว 
เราจะให้แก่เขาซึ่งรางวัลอันใหญ่หลวง
- อัลกุรอาน 4:114 -