ละหมาดตะรอวีหฺ 15 รอมฎอน 1434 (กุนูต)

Submitted by admin on Wed, 24/07/2013 - 05:53
หัวข้อเรื่อง
ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี เป็นอิมาม, ซูเราะฮฺอัลอะหฺซาบ 33:35 - ซูเราะฮฺอัศศอฟฟาต 37:138
สถานที่
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
15 รอมฎอน 1434
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

ละหมาดอิชาอฺ ซูเราะฮฺอัลมุฏ๊อฟฟิฟีน 1-21, 22-36

ร็อกอะฮฺที่ 1 ซูเราะฮฺอัลอะหฺซาบ 33:35- ซูเราะฮฺสะบะอฺ 34:9

ร็อกอะฮฺที่ 2 ซูเราะฮฺสะบะอฺ 34:10-23

ร็อกอะฮฺที่ 3 ซูเราะฮฺสะบะอฺ 34:24- ซูเราะฮฺอัลฟาฏิร 35:40

ร็อกอะฮฺที่ 4 ซูเราะฮฺอัลฟาฏิร 35:41 - - ซูเราะฮฺยาซีน 36:27

ร็อกอะฮฺที่ 5-8 ซูเราะฮฺยาซีน 36:28 - ซูเราะฮฺอัศศอฟฟาต 37:138

ละหมาดวิตรฺ (กุนูต)