ละหมาดตะรอวีหฺ 13 รอมฎอน 1434

Submitted by admin on Mon, 22/07/2013 - 17:04
หัวข้อเรื่อง
ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี เป็นอิมาม, อัลฟุรกอน 25:21- ซูเราะฮฺ อัลเกาะศ็อศ 28:50
สถานที่
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
13 รอมฎอน 1434
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

ละหมาดอิชาอฺ ซูเราะฮฺ อัลฮัชรฺ 59:18-24, อัลอาดิยาต

ร็อกอะฮฺที่ 1 ซูเราะฮฺอัลฟุรกอน 25:21 - ซูเราะฮฺอัชชุอะรออฺ 26:51

ร็อกอะฮฺที่ 2 ซูเราะฮฺอัชชุอะรออฺ 26:52-122

ร็อกอะฮฺที่ 3 ซูเราะฮฺอัชชุอะรออฺ 26:123 - ซูเราะฮฺ อันนัมลฺ 27:44

ร็อกอะฮฺที่ 4 ซูเราะฮฺ อันนัมลฺ 27:45-58

ร็อกอะฮฺที่ 5-8, ละหมาดวิตรฺ ซูเราะฮฺ อันนัมลฺ 27:59 - ซูเราะฮฺ อัลเกาะศ็อศ 28:50