ละหมาดตะรอวีหฺ 5 รอมฎอน 1434

Submitted by admin on Mon, 15/07/2013 - 16:06
หัวข้อเรื่อง
นำละหมาดโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี ซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 82 - ซูเราะตุลอันอาม 165
สถานที่
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
5 รอมฎอน 1434
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

ละหมาดอิชาอฺ : ซูเราะฮฺอันนาซิอาต-อัตตีน

ร็อกอะฮฺที่ 1 ซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 82 - ซูเราะตุลอันอาม 12

ร็อกอะฮฺที่ 2 ซูเราะตุลอันอาม 13-36

ร็อกอะฮฺที่ 3 ซูเราะตุลอันอาม 37-94

ร็อกอะฮฺที่ 4 ซูเราะตุลอันอาม 95-110

ร็อกอะฮฺที่ 5-8 ซูเราะตุลอันอาม 111-165

ละหมาดวิตรฺ