อัลอัสมาอุลฮุสนา 7 (อัลมุอฺมิน-อัลอะซีซ)

Submitted by dp6admin on Sun, 24/01/2010 - 17:49
หัวข้อเรื่อง
อัลมุอฺมิน(6), อัลมุฮัยมิน(7), อัลอะซีซ(8)
สถานที่
มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
14.00 mb
ความยาว
118.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด