ประวัติเศาะฮาบะฮฺ 15 (ท่านอุมัร-การปกครอง)

Submitted by dp6admin on Sat, 03/10/2009 - 07:28
หัวข้อเรื่อง
ความสำคัญของการศึกษาประวัติเศาะฮาบะฮฺในแง่การปกครอง
สถานที่
มัสญิดดารุนนะอีม ทับช้าง
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
10.90 mb
ความยาว
92.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด