ประวัติเศาะฮาบะฮฺ 3 (ท่านอบูบักร)

Submitted by dp6admin on Thu, 08/10/2009 - 15:58
หัวข้อเรื่อง
การแต่งตั้งเป็นค่อลีฟะฮฺ, การรวบรวมอัลกุรอาน, ชีอะฮฺ
สถานที่
มัสญิดดารุนนะอีม ทับช้าง
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
12.30 mb
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด