ความสำคัญของเดือนเศาะฟัรและอุตริกรรม

Submitted by dp6admin on Mon, 14/12/2009 - 15:58
หัวข้อเรื่อง
น้ำซอฟา, ละหมาดตะเลาะบะลอ, การร่วมพิธีกรรมต่างศาสนา, ชิริก, ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องในเดือนเศาะฟัร, โชคลาง, การดูหมอ, ทำนาย
สถานที่
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
7.70 mb
ความยาว
64.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

ไฟล์เสียงบรรยายว่าด้วยเดือนเศาะฟัร และความเชื่อที่ผิดของผู้คนบางส่วนว่ามันเป็นเดือนแห่งความชั่วร้าย พร้อมทั้งคำตักเตือนจากอุตริกรรมบางประการที่กระทำในเดือนนี้

https://islamhouse.com/th/audios/264823/