อะกีดะฮฺ 7 รุก่นอีหม่าน 2 ศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮฺ 1

Submitted by dp6admin on Fri, 23/10/2009 - 14:19
หัวข้อเรื่อง
ทำไมต้องศึกษาเรื่องมะลาอิกะฮฺ,
คุณค่าของหลักศรัทธาข้อนี้ในด้านอีมาน(ความศรัทธา),
ผู้ที่ไม่ศรัทธาไม่ใช่มุอฺมิน,
ข้อผิดพลาดในหนังสือกุรอานมะญีด ของ อ.ดิเรก ความเชื่อที่คลาดเคลื่อนในเรื่องนี้,
มะลาอิกะฮฺคือเทวดาหรือ?
สถานที่
มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
10.40 mb
ความยาว
86.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

ญีบรีล (นำวะฮยฺ), มิกาอีล (ฝนและริสกี), อิสรอฟีล (เป่าให้สัญญาณวันกิยามะฮฺ), มะละกุลเมาตฺ (ไม่ใช่ชื่ออัสรออีล เพราะเป็นข้อมูลจากเตารอตอินญีล)

มาลิก (หัวหน้ายามเฝ้านรก มีระบุในอัลกุรอาน, มลาอิกะฮฺจัดการนรกมี 19 ท่าน (อะลัยฮาติสอะตะอะชัร) - ลักษณะของมลาอิกะฮฺเฝ้านรก

ริฎวาน (เฝ้าสวรรค์ มีระบุในอัซซุนนะฮฺ) - ท่านนบีมุฮัมมัด เป็นคนแรกที่จะได้เข้าสวรรค์

มุงกัร - นะกีร : สอบสวนในกุบูร (หลุมฝังศพ)

ลักษณะ,รูปร่าง, เพศ และที่อยู่ของมลาอิกะฮฺ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
WCimage
อกด7