อะกีดะฮฺ 6 เตาฮีด อัลอัสมาอฺ วัศศิฟาต

Submitted by dp6admin on Fri, 23/10/2009 - 13:48
หัวข้อเรื่อง
รู้จักอัลลอฮฺจากคุณลักษณะของพระองค์
สถานที่
มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
12.70 mb
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

  • หลักการยึดมั่นของ อะฮฺลุซซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ ในเรื่อง อัลอัสมาอฺ วัศศิฟาต (เปรียบเทียบกับ มุอฺตะซิละฮฺ อัลอะชาอิเราะฮฺ)
  • ตัวอย่าง อัลอัสมาอฺ วัศศิฟาต
  • ซาตของอัลลอฮฺ
  • รู้จักอัลลอฮฺจากพระนามของพระองค์
  • ความเชื่อของ มุอฺตะซิละฮฺ อัลอะชาอิเราะฮฺ, ศิฟัต 20,
  • ความขัดแย้งในเรื่อง "อิสตะวา(ผู้ทรงสถิต)"
  • อะฮฺลุซซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ ศรัทธาว่า กุรซียฺ (เก้าอี้) และ อัรชฺ (บัลลังก์) ของพระองค์นั้นเป็นความจริง
     
WCimage
อะกีดะฮฺ 6 เตาฮีด อัลอัสมาอฺ วัศศิฟาต