audio

หัวข้อ วันที่ นาที วีดีโอ views
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 62 (อายะฮฺ 160-162) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 62 (อายะฮฺ 160-162) - บนีอิสรออีล(ชาวยิว) 12 กลุ่ม, การฝ่าฝืนและการลงโทษ… 90.00 175
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 61 (อายะฮฺ 156-159) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 61 (อายะฮฺ 156-159) - ความเมตตาของอัลลอฮฺ กว้างขวางทั่วทุกสิ่ง,… 80.00 137
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 60 (อายะฮฺ 155-157) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 60 (อายะฮฺ 155-157) - มุสลิมจะเผชิญ #บททดสอบอย่างไร ไม่ให้เสียศาสนา
90.00 147
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 59 (อายะฮฺ 153-154) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 59 (อายะฮฺ 153-154) - นบีมูซาโกรธมากที่รู้ว่าบนีอิสรออีลสร้างรูปปั้นวัว… 77.00 184
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 58 (อายะฮฺ 151-152) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 58 (อายะฮฺ 151-152) 88.00 123
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 57 (อายะฮฺ 148-150) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 57 (อายะฮฺ 148-150) - มุสลิมควรทำอย่างไรกับกระแสอิสลาโมโฟเบียทั่วโลก
-…
86.00 157
ไว้ทุกข์ปีเก่าฉลองปีใหม่ แพทย์นบี ตอน ไว้ทุกข์ปีเก่าฉลองปีใหม่ |18 ธ.ค. 62| 68.00 32
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 56 (อายะฮฺ 146-147) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 56 (อายะฮฺ 146-147) - บทเรียนสำคัญจากเรื่องราวของนบีมูซา
- ตะกับบร…
86.00 156
รู้รอบด้าน : ธุรกิจลูกโซ่ ในมุมมองชารีอะฮฺ 109.00 42
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 55 (อายะฮฺ 144-145) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 55 (อายะฮฺ 144-145) - การสนทนาระหว่างอัลลอฮฺกับนบีมูซา 87.00 143
ดุอาอฺมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ดุอาอฺมอบหมายต่ออัลลอฮฺ… 4.00 277
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 54 (อายะฮฺ 142-143 นบีมูซาไปพบอัลลอฮฺ) - การพูดคุยระหว่างอัลลอฮฺกับบ่าว มี 2 แบบ ได้ยินเสียง(… 87.00 54
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 53 (อายะฮฺ 138-142) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 53 (อายะฮฺ 138-142) - หะดีษอัลฟุตูน (การทดสอบของนบีมูซา ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต… 68.00 182
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 52 (อายะฮฺ 136-137) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 52 (อายะฮฺ 136-137) - การลงโทษจากอัลลอฮฺที่เราเห็นในปัจจุบัน
- "…
76.00 147
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 51 (อายะฮฺ 129-133) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 51 (อายะฮฺ 129-135) - การลงโทษฟิรเอาวน์และชาวอียิปต์
-…
68.00 207
รู้รอบด้าน : ประกันภัย 109.00 51
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 11 (บาบ 24-29 จบ) กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 11 (บาบ 24-29 จบ) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 76
บาบ(หัวข้อ) 24-…
67.00 117
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 10 (บาบ 16-23) กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 10 (บาบ 16-23) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 75 77.00 86
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 50 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 50 (อายะฮฺ 127-128 นบีมูซากับฟิรอาวนฺ) - อุทาหรณ์จากนักไสยศาสตร์ - การเลือกข้างความจริง… 220
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 49 (อายะฮฺ 106-126 นบีมูซา) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 49 (อายะฮฺ 106-126 นบีมูซา นักไสยศาสตร์) - นบีมูซาเผชิญหน้าฟิรอาวน์
-…
112.00 263
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 48 (อายะฮฺ 103-5 นบีมูซา) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 48 (อายะฮฺ 103-5 นบีมูซา) - อัลลอฮฺให้นบีมูซาไปหาฟิรเอาน์ ทั้งที่นบีมีเกียรติกว่า… 79.00 177
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 9 (บาบ 14-15) กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 9 (บาบ 14-15) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 74
14- คนที่ใส่เครื่องหอม (…
63.00 89
ความซื่อสัตย์สุจริตนำมาซึ่งความดี คุฏบะฮฺวันศุกร์ (ญุมุอะฮฺ)
ศอดิกีน -…
29.00 59
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 47 (อายะฮฺ 103) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 47 (อายะฮฺ 103) - "อูลุลอัซมิ" -… 70.00 157
8 กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 8 (บาบ 12-13) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 73
12-…
28.00 78
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 46 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 46 (อายะฮฺ 101-102) การรักษาสัญญากับอัลลอฮฺ - รักษาสัญญากับมนุษย์
53.00 105
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 7 (บาบ 10-11) กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 7 (บาบ 10-11) เริ่มขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดและอาบน้ำญะนาบะฮฺ
10-…
27.00 64
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 45 (อายะฮฺ 97-100) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 45 (อายะฮฺ 97-100) - การลงโทษของอัลลอฮฺขณะนอนหลับหรือเพลิดเพลินกันอยู่, บะลาอฺ… 65.00 133
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 44 (อายะฮฺ 94-96) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 44 (อายะฮฺ 94-96) - บทเรียนจากประชาชาติยุคก่อนๆ
-…
78.00 132
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 06 (บาบ 9) กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 6 (บาบ 9) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 71;… 19.00 78
ฮิจเราะฮฺ คืออะไร 11.00 34
รู้รอบด้าน : ฮัจญ์และอุมเราะฮฺ รู้รอบด้าน ตอน ฮัจญ์และอุมเราะฮฺ |13 ก.ย. 62| 120.00 28
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 05 (บาบ 7-8) กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 5 (บาบ 7-8) ลักษณะของการอาบน้ำญะนาบะฮฺ ของท่านนบี
หัวข้อ 7-…
27.00 126
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 43 (อายะฮฺ 90-93 นบีชุอัยบฺ) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 43 (อายะฮฺ 90-93 นบีชุอัยบฺ) การลงโทษกลุ่มชนนบีชุอัยบฺ, การทำความผิดเปิดเผย… 53.00 138
42 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 42 (อายะฮฺ 87-89 นบีชุอัยบฺ) - เนื้อหาในซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ… 62.00 128
5-04 กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 4 (บาบ 4-6) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 69
ลักษณะของการอาบน้ำญะนาบะฮฺ (…
36.00 77