หัวข้อ วันที่ นาที วีดีโอ views
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 23 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 23 (อายะฮฺ 54) อายาตุลค็อลกฺ - กลุ่มอายะฮฺที่กล่าวถึงการสร้าง;… 83.00 103
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ  52 : กิตาบุลวุฎูอฺ 12 (บาบ 43) กิตาบุลวุฎูอฺ 12 (บาบ 43) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 52 56.00 60
ฉลองปีใหม่ได้หรือไม่ ? รายการ "หลักศรัทธาของมุสลิม" ตอน… 51.00 13
สัญลักษณ์ของการเป็นนบี ﷺ สัญลักษณ์ที่อยู่ระหว่างไหล่ของท่านนบี 4.00 56
กิตาบุลวุฎูอฺ 11 (บาบ 40-42) กิตาบุลวุฎูอฺ 11 (บาบ 40-42) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 51; บาบ 40-… 54.00 70
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 22 (อายะฮฺ 54) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 22 (อายะฮฺ 54) - อัลลอฮฺสร้างชั้นฟ้าใน 6/7 วัน ?
-…
64.00 135
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ  50 : กิตาบุลวุฎูอฺ 10 (บาบ 37-39) กิตาบุลวุฎูอฺ 10 (บาบ 37-39) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 50 37- หมดสติ เสียน้ำละหมาด? 38-… 58.00 100
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 21 (อายะฮฺ 53) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 21 (อายะฮฺ 53) 81.00 126
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 49 : กิตาบุลวุฎูอฺ 9 (บาบ 36) กิตาบุลวุฎูอฺ 9 (บาบ 36) 36- การอ่านอัลกุรอานภายหลังจากมีหะดัษ
หะดัษ -…
76.00 46
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 20 (อายะฮฺ 52) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 20 (อายะฮฺ 52) อัลกุรอานมีทางนำและความเมตตา คนที่ศึกษาอัลกุรอานอย่างดี… 67.00 114
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 19 (อายะฮฺ 50-51) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 19 (อายะฮฺ 50-51) 7:50 และชาวนรกได้ร้องเรียกชาวสวรรค์ว่า… 74.00 76
กิตาบุลวุฎูอฺ 8 (บาบ 34-35) กิตาบุลวุฎูอฺ 8 (บาบ 34-35) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 48; สิ่งที่ออกจากร่างกาย (… 62.00 76
กิตาบุลวุฎูอฺ 7 (บาบ 33) กิตาบุลวุฎูอฺ 7 (บาบ 33) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 47; 33- น้ำที่ใช้ล้างเส้นผมมนุษย์ (… 64.00 76
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 18 (อายะฮฺ 45-48) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 18 (อายะฮฺ 45-48) ชาวอะอฺรอฟคือใคร ? 59.00 81
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 17 (อายะฮฺ 43-44) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 17 (อายะฮฺ 43-44) - การสนทนาระหว่างชาวสวรรค์, ชาวสวรรค์กับชาวนรก 70.00 57
กิตาบุลวุฎูอฺ 6 (บาบ 28-32) กิตาบุลวุฎูอฺ 6 (บาบ 28-32) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 46: 28- การกลั้ว(หรือบ้วน)ปาก… 62.00 31
ตายแล้วไปไหน ? 13.50 35
ประตูฟากฟ้าจะเปิดรับ(ดุอาอฺของ)ผู้ศรัทธาทุกคน 5.20 18
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 16 (อายะฮฺ 39-42) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 16 (อายะฮฺ 39-42 ชาวนรก,ชาวสวรรค์) 62.00 76
กิตาบุลวุฎูอฺ 5 (บาบ 22-27) กิตาบุลวุฎูอฺ 5 (บาบ 22-27) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 45 56.00 20
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 15 (อายะฮฺ 38) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 15 (อายะฮฺ 38 ชาวนรก) ชาวนรก, วิญญาณ 63.00 42
กิตาบุลวุฎูอฺ 4 (บาบ 15-21) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 44 81.00 18
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 14 (อายะฮฺ 36-37) 52.00 29
คุฏบะฮฺ : พลังแห่งดะอฺวะฮฺ "พลังเเห่งดะอวะฮ" โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี… 37.00 48
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 13 (อายะฮฺ 34-35) "สำหรับแต่ละประชาชาตินั้นมีกำหนดเวลาหนึ่ง… 69.00 17
กิตาบุลวุฎูอฺ 3 (บาบ 13-14) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 43: การออกนอกบ้านของมุสลิมะฮฺ 65.00 30
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 39 (กิตาบุลอิลมฺ 21,บาบ 48-49) 70.00 23
คิดไม่ดี - แอบทำความชั่ว บาปมั้ย ? 12.00 20
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 12 (อายะฮฺ 32-33) ปธน.มอริทาเนีย สั่งปิดศูนย์ผลิตอุละมาอฺ(مركز تكوين العلماء… 99.00 29
กิตาบุลวุฎูอฺ 2 (บาบ 6-12) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 42 : 6- อาบน้ำละหมาดให้ครอบคลุม(… 60.00 18
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 11 (อายะฮฺ 30-31) ทางนำ - ทางหลง ใครกำหนด ใครเลือก 62.00 24
กิตาบุลวุฎูอฺ(การอาบน้ำละหมาด) 1 (บาบ 1-5) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 41: 1-… 57.00 30
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 10 (อายะฮฺ 28-29) 59.00 25
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 40 (กิตาบุลอิลมฺ 22//,บาบ 50-53) จบกิตาบุลอิลมฺ// 50- ความละอายในการศึกษา (ดีหรือไม่ดี), 51… 54.00 20
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 9 (อายะฮฺ 26-27) - เครื่องนุ่งห่มแห่งตักวา - ญินเห็นมนุษย์… 72.00 33
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 8 (อายะฮฺ 24-25) บทเรียนจากอีดิ้ลอัฎฮาและจากเรื่องของนบีอาดัม เหมือนกัน… 73.00 30