หัวข้อ วันที่ นาที วีดีโอ views
ดะอฺวะฮฺแบบนบี : ตอบโต้ด้วยดี 12.50 38
30 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 30 (อายะฮฺ 60-64 นบีนูหฺ) 63.00 99
60 กิตาบุลวุฎูอฺ 20 (บาบ60-63) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 60 28.00 68
01 กิตาบุลวุฎูอฺ 19 (บาบ 57-59) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 59; 57- นบีปล่อยให้อะอฺรอบี(ชาวชนบท)… 42.00 62
29 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 29 (อายะฮฺ 59-60 นบีนูหฺ) ความรู้ที่มีบะรอกัตมีผลกับชีวิต… 62.00 104
ฟิกฮุดดะอฺวะฮฺ : พูดเรื่องสำคัญก่อน 4.50 21
28 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 28 (อายะฮฺ 59 นบีนูหฺ) เป็นซูเราะฮฺที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนบีต่างๆมกาที่สุด
58.00 115
18 กิตาบุลวุฎูอฺ 18 (บาบ 55-56) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 58 : 55- ส่วนหนึ่งของบาปใหญ่คือ… 36.00 76
"พระนามของอัลลอฮฺ กับการใคร่ครวญในการสรรสร้างของพระองค์" 100.00 76
27 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 27 (อายะฮฺ 58) 46.00 115
57 กิตาบุลวุฎูอฺ 17 (บาบ 54) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 57; 54- การอาบน้ำละหมาด… 39.00 60
16 กิตาบุลวุฎูอฺ 16 (บาบ 51-53) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 56 32.00 46
26 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 26 (อายะฮฺ 56) การรักษาสิ่งแวดล้อมในอิสลาม, 48.00 97
บทเรียนจากผู้ที่จากไป 20.00 24
15 กิตาบุลวุฎูอฺ 15 (บาบ 49-50) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 55 การเช็ดบนรองเท้า(ถุงเท้า),… 71.00 55
ทัศนะที่แตกต่าง..เราจะตามใคร ?? ทัศนะที่แตกต่างของนักวิชาการศาสนา เราจะตามใคร ?
21.00 26
25 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 25 (อายะฮฺ 56) อิสลามสอนให้รักษาสิ่งแวดล้อม 54.00 58
กิตาบุลวุฎูอฺ 14 กิตาบุลวุฎูอฺ 14 (บาบ 46-48) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 54;
46-…
70.00 69
ดุอาอฺอย่างถ่อมตนและปกปิด มารยาทในการขอดุอาอฺ 13.00 38
24 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 24 (อายะฮฺ 54-55) ทบทวนอายะฮฺ 54, มารยาทในการขอดุอาอฺ 59.00 103
13 กิตาบุลวุฎูอฺ 13 (บาบ 44-45) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 53 : 57.00 93
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 23 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 23 (อายะฮฺ 54) อายาตุลค็อลกฺ - กลุ่มอายะฮฺที่กล่าวถึงการสร้าง;… 83.00 99
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ  52 : กิตาบุลวุฎูอฺ 12 (บาบ 43) กิตาบุลวุฎูอฺ 12 (บาบ 43) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 52 56.00 57
ฉลองปีใหม่ได้หรือไม่ ? รายการ "หลักศรัทธาของมุสลิม" ตอน… 51.00 11
สัญลักษณ์ของการเป็นนบี ﷺ สัญลักษณ์ที่อยู่ระหว่างไหล่ของท่านนบี 4.00 40
กิตาบุลวุฎูอฺ 11 (บาบ 40-42) กิตาบุลวุฎูอฺ 11 (บาบ 40-42) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 51; บาบ 40-… 54.00 68
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 22 (อายะฮฺ 54) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 22 (อายะฮฺ 54) - อัลลอฮฺสร้างชั้นฟ้าใน 6/7 วัน ?
-…
64.00 131
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ  50 : กิตาบุลวุฎูอฺ 10 (บาบ 37-39) กิตาบุลวุฎูอฺ 10 (บาบ 37-39) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 50 37- หมดสติ เสียน้ำละหมาด? 38-… 58.00 98
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 21 (อายะฮฺ 53) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 21 (อายะฮฺ 53) 81.00 118
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 49 : กิตาบุลวุฎูอฺ 9 (บาบ 36) กิตาบุลวุฎูอฺ 9 (บาบ 36) 36- การอ่านอัลกุรอานภายหลังจากมีหะดัษ
หะดัษ -…
76.00 44
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 20 (อายะฮฺ 52) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 20 (อายะฮฺ 52) อัลกุรอานมีทางนำและความเมตตา คนที่ศึกษาอัลกุรอานอย่างดี… 67.00 100
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 19 (อายะฮฺ 50-51) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 19 (อายะฮฺ 50-51) 7:50 และชาวนรกได้ร้องเรียกชาวสวรรค์ว่า… 74.00 71
กิตาบุลวุฎูอฺ 8 (บาบ 34-35) กิตาบุลวุฎูอฺ 8 (บาบ 34-35) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 48; สิ่งที่ออกจากร่างกาย (… 62.00 71
กิตาบุลวุฎูอฺ 7 (บาบ 33) กิตาบุลวุฎูอฺ 7 (บาบ 33) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 47; 33- น้ำที่ใช้ล้างเส้นผมมนุษย์ (… 64.00 75
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 18 (อายะฮฺ 45-48) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 18 (อายะฮฺ 45-48) ชาวอะอฺรอฟคือใคร ? 59.00 79
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 17 (อายะฮฺ 43-44) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 17 (อายะฮฺ 43-44) - การสนทนาระหว่างชาวสวรรค์, ชาวสวรรค์กับชาวนรก 70.00 53