หัวข้อ วันที่ นาที วีดีโอ views
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 17 (อายะฮฺ 43-44) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 17 (อายะฮฺ 43-44) - การสนทนาระหว่างชาวสวรรค์, ชาวสวรรค์กับชาวนรก 70.00 42
กิตาบุลวุฎูอฺ 6 (บาบ 28-32) กิตาบุลวุฎูอฺ 6 (บาบ 28-32) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 46: 28- การกลั้ว(หรือบ้วน)ปาก… 62.00 23
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 16 (อายะฮฺ 39-42) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 16 (อายะฮฺ 39-42) 62.00 16
กิตาบุลวุฎูอฺ 5 (บาบ 22-27) กิตาบุลวุฎูอฺ 5 (บาบ 22-27) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 45 56.00 13
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 15 (อายะฮฺ 38) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 15 (อายะฮฺ 38) ชาวนรก, วิญญาณ 63.00 17
กิตาบุลวุฎูอฺ 4 (บาบ 15-21) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 44 81.00 13
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 14 (อายะฮฺ 36-37) 52.00 15
คุฏบะฮฺ : พลังแห่งดะอฺวะฮฺ "พลังเเห่งดะอวะฮ" โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี… 37.00 38
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 13 (อายะฮฺ 34-35) "สำหรับแต่ละประชาชาตินั้นมีกำหนดเวลาหนึ่ง… 69.00 12
กิตาบุลวุฎูอฺ 3 (บาบ 13-14) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 43: การออกนอกบ้านของมุสลิมะฮฺ 65.00 16
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 39 (กิตาบุลอิลมฺ 21,บาบ 48-49) 70.00 13
คิดไม่ดี - แอบทำความชั่ว บาปมั้ย ? 12.00 16
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 12 (อายะฮฺ 32-33) ปธน.มอริทาเนีย สั่งปิดศูนย์ผลิตอุละมาอฺ(مركز تكوين العلماء… 99.00 18
กิตาบุลวุฎูอฺ 2 (บาบ 6-12) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 42 : 6- อาบน้ำละหมาดให้ครอบคลุม(… 60.00 9
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 11 (อายะฮฺ 30-31) ทางนำ - ทางหลง ใครกำหนด ใครเลือก 62.00 12
กิตาบุลวุฎูอฺ(การอาบน้ำละหมาด) 1 (บาบ 1-5) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 41: 1-… 57.00 17
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 10 (อายะฮฺ 28-29) 59.00 18
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 40 (กิตาบุลอิลมฺ 22//,บาบ 50-53) จบกิตาบุลอิลมฺ// 50- ความละอายในการศึกษา (ดีหรือไม่ดี), 51… 54.00 11
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 9 (อายะฮฺ 26-27) - เครื่องนุ่งห่มแห่งตักวา - ญินเห็นมนุษย์… 72.00 15
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 8 (อายะฮฺ 24-25) บทเรียนจากอีดิ้ลอัฎฮาและจากเรื่องของนบีอาดัม เหมือนกัน… 73.00 15
ดุอาอฺของนบีอาดัมและนางเฮาวาอฺ ดุอาอฺครอบจักรวาล เสียใจ สารภาพผิด ต้องการให้อัลลอฮฺอภัย… 17.37 29
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 7 (อายะฮฺ 23-25) ดุอาอฺครอบจักรวาล - ดุอาอฺครอบจักรวาล เสียใจ สารภาพผิด ต้องการให้อัลลอฮฺอภัย… 74.00 16
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 38 (กิตาบุลอิลมฺ 20,บาบ 45-47) 90.00 10
ประโยชน์ของภัยพิบัติ ? มีด้วยหรือประโยชน์ของภัยพิบัติ ? 4.00 20
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 6 (อายะฮฺ 20-22) การล่อลวงของอิบลีส 85.00 16
คุฏบะฮฺ : อะไรคือเตาฮีด ? อะไรคือชิริก ? 37.00 17
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 37 (กิตาบุลอิลมฺ 19,บาบ 43-44) 43- มารยาทในการสดับฟังอุละมาอฺ 44-… 100.00 8
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 5 (อายะฮฺ 19) 89.00 19
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 36 (กิตาบุลอิลมฺ 18,บาบ 40-42) 75.00 10
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 4 (อายะฮฺ 16-18) บททดสอบแรกของมนุษย์คือเรื่องอาหาร, อิบลีส ศัตรูของมนุษย์,… 87.00 14
เส้นทางที่อัลลอฮฺรัก เส้นทางที่อัลลอฮฺรัก 3
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 35 (กิตาบุลอิลมฺ 17,บาบ 39) 39- บันทึกความรู้ 71.00 8
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 3 (อายะฮฺ 12-15) นบีอาดัม กับทฤษฎีวิวัฒนาการ; ทุกอย่างในโลกนี้มีคำตอบ… 68.00 13
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 34 (กิตาบุลอิลมฺ 16,บาบ 37-39) 38- โทษของคนที่อุปโลกน์หะดีษของท่านนบี, 39-บันทึกความรู้ 77.00 7
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 2 (อายะฮฺ 8-12) 7:8 และการชั่งในวันนั้นเป็นความจริง; มุฟลิฮูน-คอสิรูน 69.00 20
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 33 (กิตาบุลอิลมฺ 15,บาบ 36-37) 77.00 9