audio

หัวข้อ วันที่ นาที วีดีโอ views
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 41 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 41 (อายะฮฺ 61-63) | 19/9/66 - การศึกษาอัลกุรอานจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไร ?… 80.00 79
ข้อควรรู้เกี่ยวกับซะกาต - ลำดับความจำเป็นในการให้ซะกาต
-…
11.00 48
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 40 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 40 (อายะฮฺ 60-4 ซะกาต) | 12/9/66 ผู้มีสิทธิรับซะกาต : 6 อัลฆอริมีน -… 68.00 125
กิตาบุลอะดับ บาบ 16 ติดต่อญาติมุชริก แล้วภายหลังได้เข้ารับอิสลาม กิตาบุลอะดับ บาบ 16 ติดต่อญาติมุชริก แล้วภายหลังได้เข้ารับอิสลาม บาบ 16  ـ باب مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ… 13.00 57
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 39 (อายะฮฺ 60-3 ซะกาต) | 5/9/66 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 39 (อายะฮฺ 60-3 ซะกาต) | 5/9/66 ผู้มีสิทธิรับซะกาต
5 ไถ่ทาส (ปล่อยทาส)…
78.00 95
มารยาท...เรื่องที่ทำให้เราได้เข้าสวรรค์ ตอนที่ 2 หะดีษ 5-8  | 2/9/66 มารยาท...เรื่องที่ทำให้เราได้เข้าสวรรค์ ตอนที่ 2 หะดีษ 5-8 | 2/9/66 ฮะละเกาะฮฺแห่งทางรอด ครั้งที่ 2 เชคริฎอ อะหมัด สมะดี… 33.00 41
มารยาท...เรื่องที่ทำให้เราได้เข้าสวรรค์ ตอนที่ 1 | 2/9/66 มารยาท...เรื่องที่ทำให้เราได้เข้าสวรรค์ ตอนที่ 1 | 2/9/66 ฮะละเกาะฮฺแห่งทางรอด ครั้งที่ 2 | เชคริฎอ อะหมัด สมะดี… 33.00 27
รักษาซุนนะฮฺอย่างไร ? รักษาซุนนะฮฺอย่างไร ? ทบทวนฮะละเกาะฮฺครั้งที่ 1 (5/8/66)
-…
11.00 47
การรักษาเมื่อโดนญินเข้าตามแบบฉบับอิสลาม - อาบน้ำใบพุทราที่อ่านกุรอาน 5 ต้น
-…
9.00 85
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 38 (อายะฮฺ 60-2 ซะกาต) | 22/8/66 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 38 (อายะฮฺ 60-2 ซะกาต) | 22/8/66 - เป้าหมายของการศึกษาเรื่องซะกาต การศึกษาเรื่องซะกาต… 80.00 105
ดุอาอฺให้ถ่อมตน ดุอาอฺให้ถ่อมตน รายการซิกรุลลอฮฺ - เป็นดุอาอฺจากอุละมาอฺ
2…
25.00 146
ความหวานของการละหมาด ความหวานของการละหมาด 24.00 106
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 37 (อายะฮฺ 60) | 15/8/66 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 37 (อายะฮฺ 60-1 ซะกาต) | 15/8/66 - ระบบซะกาตในอิสลาม ต่างจากภาษีอย่างไร ?
- "…
88.00 81
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 36 (อายะฮฺ 56-59) | 8/8/66 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 36 (อายะฮฺ 56-59) | 8/8/66 - แฉลักษณะมุนาฟิก สาบานกับนบีว่ามีอุปสรรค… 90.00 94
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 35 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 35 (อายะฮฺ 53-55) | 1/8/66 - ความชั่วส่งผลต่อความดี ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น… 80.00 75
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 34 (อายะฮฺ 52-53) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 34 (อายะฮฺ 52-53) | 25/7/66 - การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ (ตะวักกุ้ล) ที่แท้จริง… 82.00 140
ไม่ละหมาดเป็นกาเฟรหรือฟาซิก ? ตกศาสนาไหม ? โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
-…
6.00 73
ท่านนบี ﷺ มอบหมายต่ออัลลอฮฺอย่างไร ? "นบีเตรียมทุกปัจจัย เสมือนว่าจะไม่พึ่งพาอัลลอฮฺ… 3.00 44
ดุอาอฺที่ดีที่สุด ดุอาอฺที่ดีที่สุดเนี่ย ดุอาอฺของเจ้าตัว… 3.00 81
เพิ่มอีมานด้วยความชั่ว อิบนุลก็อยยิม ได้บอกว่า "… 1.00 14
ลักษณะมุนาฟิก - ลักษณะมุนาฟิก ไม่มีอารมณ์ร่วมกับจะมาอะฮฺ ไม่ร่วมยินดี… 8.00 68
การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ผูกพันกับ 2 พระนาม การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ (#ตะวักกุ้ล) ต้องมีความเชื่อสำคัญใน 2… 3.00 17
บทซิกรุลลอฮฺเมื่อถูกเยาะเย้ยหรือสมน้ำหน้า บทซิกรุลลอฮฺที่อุละมาอฺแนะนำให้กล่าว… 1.00 27
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 33 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 33 (อายะฮฺ 49-51) | 18/7/66 - การงานของแต่ละคนขึ้นอยู่กับเจตนา -… 65.00 87
อบูมิหฺจัน อัษษะกอฟียฺ ชีวิตปราศจากมลทิน...อยู่ไม่ไกล

5.00 25
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 32 (อายะฮฺ 46-49) | 11/7/66 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 32 (อายะฮฺ 46-49) | 11/7/66 - บทเรียนจากพฤติกรรมของมุนาฟิกีน แก่สังคมมุสลิม… 73
ความสงสัยที่เป็นภัยต่ออีมาน 9:45 และหัวใจของพวกเขาสงสัยเท่านั้น… 4.00 18
ไม่ปฏิบัติซุนนะฮฺ(อิบาดะฮฺอาสา)ได้มั้ย ? สลัฟ (คนยุคก่อน) เค้ามองว่า ซุนนะฮฺ (… 2.00 29
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 31 (อายะฮฺ 43-45) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 31 (อายะฮฺ 43-45) | 4/7/66 - นะซีหัตหลังจาก 2 เทศกาลสำคัญที่ผ่านไป
-…
60.00 76
การงานที่หวังว่าอัลลอฮฺจะตอบรับ 4.00 47
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 30 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 30 (อายะฮฺ 41-42) | 20/6/66 -… 70.00 70
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 29 (อายะฮฺ 40) | 13/6/66 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 29 (อายะฮฺ 40 ฮิจเราะฮฺ) | 13/6/66 - การอพยพของท่านนบีและอบูบักร จากมักกะฮฺไปมะดีนะฮฺ (… 90.00 72
เยาวชนที่สร้างอนาคตมุสลิม | 10/6/66 เยาวชนที่สร้างอนาคตมุสลิม | 10/6/66 เยาวชนทำอะไรได้มากมายเพื่อศาสนา อย่าดูถูก
40.00 35
รับอะซาน !!! เรื่องเล็กน้อย อาจจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงสังคมก็ได้
2.00 52
มุสลิมต้องมีอุดมการณ์ 2.00 37
เยาวชนจะไม่หลงทาง เยาวชนนี่สามารถทำอะไรได้เยอะ
2.00 23