หัวข้อ วันที่ นาที วีดีโอ views
32 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 32 (อายะฮฺ 66-68) กราดยิงมัสยิดที่นิวซีแลนด์, การเลือกตั้ง,… 79.00 18
31 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 31 (อายะฮฺ 65) - เป้าหมายของการเล่าเรื่องราวนบีในอัลกุรอาน
-…
63.00 59
21 กิตาบุลวุฎูอฺ 21 (บาบ 64-66) 34.00 34
ดุอาอฺ...แก่ประชาชาติของฉัน 3.00 5
การวะฟาตของท่านนบี ﷺ วะฟาต - การเสียชีวิต 43.00 36
30 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 30 (อายะฮฺ 60-64) 63.00 49
20 กิตาบุลวุฎูอฺ 20 (บาบ60-63) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 60 28.00 35
59 กิตาบุลวุฎูอฺ 19 (บาบ 57-59) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 59; 57- นบีปล่อยให้อะอฺรอบี(ชาวชนบท)… 42.00 36
29 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 29 (อายะฮฺ 59-60) ความรู้ที่มีบะรอกัตมีผลกับชีวิต… 62.00 65
28 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 28 (อายะฮฺ 59) เป็นซูเราะฮฺที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนบีต่างๆมกาที่สุด
58.00 68
18 กิตาบุลวุฎูอฺ 18 (บาบ 55-56) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 58 : 55- ส่วนหนึ่งของบาปใหญ่คือ… 36.00 54
"พระนามของอัลลอฮฺ กับการใคร่ครวญในการสรรสร้างของพระองค์" 100.00 70
27 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 27 (อายะฮฺ 58) 46.00 97
57 กิตาบุลวุฎูอฺ 17 (บาบ 54) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 57; 54- การอาบน้ำละหมาด… 39.00 46
16 กิตาบุลวุฎูอฺ 16 (บาบ 51-53) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 56 32.00 39
26 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 26 (อายะฮฺ 56) 48.00 76
บทเรียนจากผู้ที่จากไป 20.00 17
15 กิตาบุลวุฎูอฺ 15 (บาบ 49-50) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 55 การเช็ดบนรองเท้า(ถุงเท้า),… 71.00 44
25 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 25 (อายะฮฺ 56) อิสลามสอนให้รักษาสิ่งแวดล้อม 54.00 47
กิตาบุลวุฎูอฺ 14 กิตาบุลวุฎูอฺ 14 (บาบ 46-48) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 54;
46-…
70.00 59
24 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 24 (อายะฮฺ 54-55) ทบทวนอายะฮฺ 54, มารยาทในการขอดุอาอฺ 59.00 71
13 กิตาบุลวุฎูอฺ 13 (บาบ 44-45) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 53 : 57.00 79
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 23 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 23 (อายะฮฺ 54) อายาตุลค็อลกฺ - กลุ่มอายะฮฺที่กล่าวถึงการสร้าง; "… 83.00 88
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ  52 : กิตาบุลวุฎูอฺ 12 (บาบ 43) กิตาบุลวุฎูอฺ 12 (บาบ 43) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 52 56.00 50
ฉลองปีใหม่ได้หรือไม่ ? รายการ "หลักศรัทธาของมุสลิม" ตอน… 51.00 8
สัญลักษณ์ของการเป็นนบี ﷺ สัญลักษณ์ที่อยู่ระหว่างไหล่ของท่านนบี 4.00 18
กิตาบุลวุฎูอฺ 11 (บาบ 40-42) กิตาบุลวุฎูอฺ 11 (บาบ 40-42) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 51; บาบ 40-… 54.00 57
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 22 (อายะฮฺ 54) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 22 (อายะฮฺ 54) - อัลลอฮฺสร้างชั้นฟ้าใน 6/7 วัน ?
-…
64.00 123
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ  50 : กิตาบุลวุฎูอฺ 10 (บาบ 37-39) กิตาบุลวุฎูอฺ 10 (บาบ 37-39) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 50 37- หมดสติ เสียน้ำละหมาด? 38-… 58.00 85
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 21 (อายะฮฺ 53) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 21 (อายะฮฺ 53) 81.00 107
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 49 : กิตาบุลวุฎูอฺ 9 (บาบ 36) กิตาบุลวุฎูอฺ 9 (บาบ 36) 36- การอ่านอัลกุรอานภายหลังจากมีหะดัษ
หะดัษ -…
76.00 37
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 20 (อายะฮฺ 52) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 20 (อายะฮฺ 52) อัลกุรอานมีทางนำและความเมตตา คนที่ศึกษาอัลกุรอานอย่างดี… 67.00 75
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 19 (อายะฮฺ 50-51) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 19 (อายะฮฺ 50-51) 7:50 และชาวนรกได้ร้องเรียกชาวสวรรค์ว่า… 74.00 56
กิตาบุลวุฎูอฺ 8 (บาบ 34-35) กิตาบุลวุฎูอฺ 8 (บาบ 34-35) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 48; สิ่งที่ออกจากร่างกาย (… 62.00 53
กิตาบุลวุฎูอฺ 7 (บาบ 33) กิตาบุลวุฎูอฺ 7 (บาบ 33) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 47; 33- น้ำที่ใช้ล้างเส้นผมมนุษย์ (… 64.00 68
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 18 (อายะฮฺ 45-48) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 18 (อายะฮฺ 45-48) ชาวอะอฺรอฟคือใคร ? 59.00 63