หัวข้อ วันที่ นาที วีดีโอ views
เข็นลูกขึ้นสวรรค์ 38.00 52
36 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 36 (อายะฮฺ 75-79) 3 เทคนิคในการศึกษาอัลกุรอานในเดือนรอมฎอน 109
เทคนิคในการศึกษาอัลกุรอาน 3 เทคนิคในการศึกษาอัลกุรอานเดือนรอมฎอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 22.00 60
กิบลัตของเรา (อะฮฺลุลกิบละฮฺ) มุสลิมทุกคนเป็น "อะฮฺลุลกิบละฮฺ" ละหมาดเหมือนกัน… 33.00 39
25 กิตาบุลวุฎูอฺ 25 (บาบ 69-75)// จบกิตาบุลวุฎูอฺ 49
35 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 35 (อายะฮฺ 74-79) นบีซอลิหฺ, ชาวษะมูด, อูฐตัวเมียของอัลลอฮฺ, 86.00 75
24 กิตาบุลวุฎูอฺ 24 (บาบ 68-69) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 64; 24.00 67
34 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 34 (อายะฮฺ 72-74) นบีซอลิหฺ, ชาวษะมูด 74.00 72
23 กิตาบุลวุฎูอฺ 23 (บาบ 68) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 63; 68- นะญิสที่ตกหล่นลงในเนยหรือน้ำ… 18.00 65
33 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 33 (อายะฮฺ 69-71) - การโต้กันระหว่างความคิด(ทัศนะ)ที่แตกต่าง
-…
75.00 64
22 กิตาบุลวุฎูอฺ 22 (บาบ 67) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 62; มูลสัตว์นะญิสมั้ย
29.00 51
32 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 32 (อายะฮฺ 66-68) กราดยิงมัสยิดที่นิวซีแลนด์, การเลือกตั้ง,… 79.00 68
31 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 31 (อายะฮฺ 65) - เป้าหมายของการเล่าเรื่องราวนบีในอัลกุรอาน
-…
63.00 87
21 กิตาบุลวุฎูอฺ 21 (บาบ 64-66) 34.00 50
ดุอาอฺ...แก่ประชาชาติของฉัน 3.00 21
การวะฟาตของท่านนบี ﷺ วะฟาต - การเสียชีวิต 43.00 63
ดะอฺวะฮฺแบบนบี : ตอบโต้ด้วยดี 12.50 31
30 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 30 (อายะฮฺ 60-64) 63.00 77
60 กิตาบุลวุฎูอฺ 20 (บาบ60-63) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 60 28.00 56
01 กิตาบุลวุฎูอฺ 19 (บาบ 57-59) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 59; 57- นบีปล่อยให้อะอฺรอบี(ชาวชนบท)… 42.00 54
29 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 29 (อายะฮฺ 59-60) ความรู้ที่มีบะรอกัตมีผลกับชีวิต… 62.00 89
ฟิกฮุดดะอฺวะฮฺ : พูดเรื่องสำคัญก่อน 4.50 19
28 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 28 (อายะฮฺ 59) เป็นซูเราะฮฺที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนบีต่างๆมกาที่สุด
58.00 84
18 กิตาบุลวุฎูอฺ 18 (บาบ 55-56) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 58 : 55- ส่วนหนึ่งของบาปใหญ่คือ… 36.00 69
"พระนามของอัลลอฮฺ กับการใคร่ครวญในการสรรสร้างของพระองค์" 100.00 72
27 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 27 (อายะฮฺ 58) 46.00 106
57 กิตาบุลวุฎูอฺ 17 (บาบ 54) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 57; 54- การอาบน้ำละหมาด… 39.00 54
16 กิตาบุลวุฎูอฺ 16 (บาบ 51-53) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 56 32.00 45
26 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 26 (อายะฮฺ 56) 48.00 89
บทเรียนจากผู้ที่จากไป 20.00 20
15 กิตาบุลวุฎูอฺ 15 (บาบ 49-50) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 55 การเช็ดบนรองเท้า(ถุงเท้า),… 71.00 51
ทัศนะที่แตกต่าง..เราจะตามใคร ?? 21.00 19
25 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 25 (อายะฮฺ 56) อิสลามสอนให้รักษาสิ่งแวดล้อม 54.00 52
กิตาบุลวุฎูอฺ 14 กิตาบุลวุฎูอฺ 14 (บาบ 46-48) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 54;
46-…
70.00 66
24 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 24 (อายะฮฺ 54-55) ทบทวนอายะฮฺ 54, มารยาทในการขอดุอาอฺ 59.00 79
13 กิตาบุลวุฎูอฺ 13 (บาบ 44-45) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 53 : 57.00 89