audio

หัวข้อ วันที่ นาที วีดีโอ views
เราะมะฎอน...โอกาสแห่งการคืนดี คุฏบะฮฺวันศุกร์ โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี 18 ชะอฺบาน 1444 (… 28.00 26
ให้เราะมะฎอนฟื้นฟูอุมมะฮฺ คุตบะห์วันศุกร์ ให้เราะมะฎอนฟื้นฟูอุมมะฮ์ โดย เชคริฎอ… 30.00 54
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 22 (อายะฮฺ 30-31) | 21/2/66 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 22 (อายะฮฺ 30-31) | 21/2/66 - อุทาหรณ์จากแผ่นดินไหวและภัยพิบัติต่างๆ
-…
72.00 58
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 23 (อายะฮฺ 30-32) | 28/2/66 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 23 (อายะฮฺ 30-32) | 28/2/66 - อิสลามห้ามกำหนดอะไรหะล้าล-หะรอม สวนทางกับหลักการศาสนา… 82.00 41
บทเรียนจากแผ่นดินไหว (เมื่อสัญญาณวันสิ้นโลกมาถึงเรา) บทเรียนจากแผ่นดินไหว (เมื่อสัญญาณวันสิ้นโลกมาถึงเรา) บทเรียนจากแผ่นไหวที่ตุรกีและซีเรีย
1-…
20.00 68
การศึกษาศาสนาจากโซเชียล !!! - ละหมาดตะฮัจจุด ร็อกอะฮฺแรกให้อ่านอายะตุลกุรซี 4 ครั้ง… 10.00 20
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 21 (อายะฮฺ 29-30) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 21 (อายะฮฺ 29-30) | 31/1/66 - ญิซยะฮฺ - ภาษีที่บังคับใช้กับต่างศาสนิก;… 81.00 55
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 20 (อายะฮฺ 29) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 20 (อายะฮฺ 29) | 24/1/66 - หลังจากห้ามมุชริกีนเข้ามักกะฮฺในอายะฮฺ 28 แล้ว… 88.00 68
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 19 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 19 (อายะฮฺ 28) | 17/1/66 - ดินแดนพิเศษ ที่มีข้อบัญญัติและมีข้อห้ามพิเศษ แบ่งเป็น 2… 75.00 42
ละหมาดที่มัสยิดหะรอมได้ผลบุญ 1 แสนเท่า "ละหมาดที่มัสยิดหะรอมได้ผลบุญ 1 แสนเท่า(… 7.00 15
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 18 (อายะฮฺ 28) | 10/1/66 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 18 (อายะฮฺ 28) | 10/1/66 - สงครามต่างๆของท่านนบี ﷺ - ช่วงสุดท้ายมี 3… 75.00 72
ใกล้ร่อมะฎอนแล้ว ควรเตรียมตัวอย่างไร اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَب وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا… 2.00 104
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 17 (อายะฮฺ 25-27) | 3/1/66 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 17 (อายะฮฺ 25-27) | 3/1/66 - อุทาหรณ์จากสงครามหุนัยนฺ (10 เชาวาล ฮ.ศ.8)
--…
76.00 54
ละหมาด...สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ 3.00 20
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 16 (อายะฮฺ 24) | 27/12/65 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 16 (อายะฮฺ 24) | 27/12/65 - ทบทวนอายะฮฺ 23 มุสลิมควรเป็นมิตรกับผู้ศรัทธา(มุสลิม)… 65.00 52
ค็อบบ๊าบ อิบนุลอะร็อต ที่สุดของผู้ศรัทธาคือความรักต่ออัลลอฮฺและร่อซูล… 4.00 41
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 15 (อายะฮฺ 23) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 15 (อายะฮฺ 23) | 20/12/65 อิสลามมายกเลิกความเข้าใจผิดๆของชาวบ้านหลายประการ… 70.00 41
ข่าวดีสำหรับผู้ศรัทธา 9:21… 4.00 11
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 14 (อายะฮฺ 19-22) | 6/12/65 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 14 (อายะฮฺ 19-22) | 6/12/65 - สมัยท่านนบีแบ่งกุรอานเป็น 4 กลุ่ม สมัยเศาฮาบะฮฺ 7 กลุ่ม… 104.00 93
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 13 (อายะฮฺ 18-19) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 13 (อายะฮฺ 18-19) | 29/11/65 - เวลาที่(หวังว่า)ดุอาอฺมุสตะญาบ คือ… 80.00 59
สิ่งที่จะทำลายเสบียง (อัลหุกู๊ก) อัลหุกู๊ก الحقوق - สิทธิ
18.00 23
เสบียงแห่งความดี - เสบียงที่ไร้ผล เสบียงแห่งความดีที่ดีที่สุดคือ "ตักวา(ความยำเกรง)… 27.00 15
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 12 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 12 (อายะฮฺ 16-18) | 22/11/65 - จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ต้อง ปป ความเข้าใจ(ทัศนคติ)ก่อน… 85.00 67
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 11 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 11 (อายะฮฺ 16-17) | 15/11/65 - อัลกุรอานเป็นทางนำอย่างไร ?
- สงครามระหว่างเผ่า 40…
81.00 76
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 10 (อายะฮฺ 14-15) | 8/11/65 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 10 (อายะฮฺ 14-15) | 8/11/65 - ความสำคัญของ "เสรีภาพ"… 73.00 82
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 9 (อายะฮฺ 13-14) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 9 (อายะฮฺ 13-14) | 1/11/65 - เงื่อนไขของอีมานคือ กลัวอัลลอฮฺ
-…
81.00 69
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 8 (อายะฮฺ 12-13) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 8 (อายะฮฺ 12-13) | 25/10/65 - เกิดสุริยุปราคาบางส่วนที่ตะวันออกกลาง บ้านเราไม่เห็น… 70.00 65
อัลญะมาอะฮฺ | 23/10/65 อัลญะมาอะฮฺ | 23/10/65 รวมตัวทำความดีที่อัลลอฮฺใช้ -… 120.00 21
ก่อนจะถึงวันที่เตรียมตัวไม่ได้ ก่อนจะถึงวันที่เตรียมตัวไม่ได้ มัจลิสอิลมี่ วันเสาร์ที่ 22/10/65 ณ ไวท์สเปซ
54.00 74
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 7 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 7 (อายะฮฺ 10-11) | 18/10/65 - การปฏิบัติต่อต่างศาสนิกที่ไม่ได้เป็นศัตรูกับมุสลิม… 77.00 70
ใครรับผิดชอบ ??? ลูกฝันถึงพ่อที่เสียไปแล้วว่าท่านเดือดร้อนมาก เพราะลูกดูทีวี… 2.00 19
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 6 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 6 (อายะฮฺ 9-10) | 11/10/65 -… 72.00 112
คุณค่าของความรู้และผู้รู้ - คุณค่าของความรู้, ให้แสวงหาความรู้ในทุกๆสถานการณ์
4.00 9
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 5 (อายะฮฺ 7-8) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 5 (อายะฮฺ 7-8) | 4/10/65 - คุณค่าของความรู้, ให้แสวงหาความรู้ในทุกๆสถานการณ์
81.00 130
แด่ ชัยคุลอัลลามะฮฺ ยูซุฟ อัลเกาะเราะฎอวียฺ | 28/9/65 โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
จากรายการ "ทุกปัญหา…
13.00 37
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 4 (อายะฮฺ 3-6) | 27/9/65 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 4 (อายะฮฺ 3-6) | 27/9/65 - วันฮัจญุลอักบัร - ฮัจญุลอัศฆ็อร
- "…
93.00 94