หัวข้อ วันที่ นาที Sort descending วีดีโอ views
ประท้วงเป็นบิดอะห์จริงหรือ 1
ตัฟซีรซูเราะฮฺอาลิอิมรอน 40 (อายะฮฺ 83-85) 0
อัลอัสมาอุลฮุสนา 1 (ข้อเท็จจริงพระนามของอัลลอฮฺ) 0
ตัฟซีรซูเราะฮฺอาลิอิมรอน 43 (อายะฮฺ 93) 0
เส้นทางสู่การนิกาหฺกับหลักการอิสลามที่ถูกลืม(คำถาม) 2
เลือดสตรี 1 (เฮฎ) 7
มุนาฟิกูน 5
ตัฟซีรซูเราะฮฺอาลิอิมรอน 30 (อายะฮฺ 64-69) 0
บทเรียนจากภัยพิบัติ 6
อัลอุฎหิยะฮฺ (ศิลปวัฒนา) 6
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 73 (อายะฮฺที่ 191-192) 15
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 100 (อายะฮฺที่ 219) 4
มหัศจรรย์อัลกุรอานในทางประวัติศาสตร์ 0
ตัฟซีรซูเราะฮฺอาลิอิมรอน 95 (อายะฮฺ 185) 1
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 69 (หะดีษที่ 16/2) 0
ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 10 (อายะฮฺ 22-23) 0
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 80 (หะดีษที่ 18/6) 0
สิ่งที่ทำลายอะกีดะฮฺ 0
บทบาทมุสลิมต่อผู้ดูหมิ่นอิสลาม (คุฏบะฮฺ) 0
บทเรียนจากเดือนรอมฎอน (คุฏบะฮฺ) 4
บทบาทของสังคมต่อการส่งเสริมเด็กกำพร้า 0
ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 74 (อายะฮฺ 138) 3
บทเรียนจากการฮิจเราะฮฺของท่านนบี 0
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 2 (อายะฮฺ 1) 1
ต้อนรับรอมฎอน 0
อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม (22-3-55) 0
คุฏบะตุนนิกาหฺ (แวมูฮัมหมัดซอบรี-ชารีฟะห์) 0
คุฏบะฮฺญุมุอะฮฺ สถานการณ์ฟิลัสฏีน ซุลฮิจญะฮฺ 1429 - มุฮัรรอม 1430 8
ความรักในหนทางของอัลลอฮฺ 0
วิธีป้องกันชัยฎอน 5
คุฏบะฮฺญุมุอะฮฺ - หนทางขาวสะอาดที่จะนำมนุษย์ไปสู่สัจธรรม 5
خطبة الجمعة - 5 جمادى الأخرة 1434 هـ 0
خطبة الجمعة 9
ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน 16 (อายะฮฺ 28) 9
อะกีดะฮฺ 22 หลักการที่ 2 ความหมายของ "อีมาน" หลักการที่ 2 คำว่า "อีมาน"… 17
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 58 (อายะฮฺที่ 180-182) 9