- ประกาศ -

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเชาว้าล ฮ.ศ.1442
___________________
สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเชาว้าล ประจำปี ฮ.ศ.1442 ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 (ซึ่งตรงกับ 29 ร่อมะฎอน 1442) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวทั้งในและต่างประเทศ
ดังนั้น #วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 30 เดือนร่อมะฎอน ฮ.ศ.1442
และ #วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 1 เดือนเชาว้าล ฮ.ศ.1442 (วันอีดิ้ลฟิฏรฺ)

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

-----------
#หมายเหตุ : สำหรับข่าวการเห็นจันทร์เสี้ยวที่บางประเทศแถบแอฟริกา ทาง คตจ.ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า #เป็นข่าวสารที่ไม่น่าเชื่อถือ จึงขอยืนยันการประกาศข่าวหิล้าลเดือนเชาว้าลตามเดิม (13.12 น. 12/5/64)


Tags : ัยละตุ้ลก็อดรฺ  | รวมข้อมูลเดือนรอมฎอน | นะศีหะฮฺเดือนรอมฎอน | หลังรอมฎอน | ซุนนะฮฺในวันอีด

หน้าหลัก