- ประกาศ -

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1446 (ทัศนะเดือนสากล)

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนมุฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1446 ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2567 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลฮิจจะฮฺ 1445) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2567 จึงเป็นวันที่ 30 ซุลฮิจจะฮฺ 1445 
และ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เป็นวันที่ 1 มุฮัรรอม ฮ.ศ.1446

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


tags: ซุนนะฮฺในวันศุกร์ | ดุอาอฺ | ความรักต่อท่านนบี ﷺ | ปาเลสไตน์ | ดุอาอฺกุนูต | มุฮัรรอม | อาชูรออฺ 

หน้าหลัก