- ประกาศ -

แถลงการณ์หมายเลข 4110 : ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเชาวาล ฮ.ศ.1441

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเชาวาล ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 (ซึ่งตรงกับ 29 รอมฎอน 1441) แล้ว ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวที่มอริทาเนีย โซมาเลีย และหลายประเทศในแอฟริกา

ดังนั้น วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เป็นวันที่ 1 เดือนเชาวาล ฮ.ศ.1441 (วันอีดิ้ลฟิฏริ)

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
14.30 น. / 23 พ.ค.63


- รวมข้อมูลเกี่ยวกับ #เดือนรอมฎอน  #การถือศีลอด  #กิยามุลลัยลฺ(ละหมาดกลางคืน)  #นะศีหะฮฺเดือนรอมฎอน

#ตอบปัญหาเกี่ยวกับการถือศีลอด  | ละหมาดตะรอวีหฺและวิตร | ดุอาอฺกุนูตในวิตร